728 x 90

رئیسی روی تردمیل یا خامنه‌ای؟

یک سال پس از روی کار آوردن رئیسی، خامنه‌ای چقدر به اهدافش رسید؟

آخوند مجتبی ذوالنوری در مجلس آخوندی ـ‌۱۱مرداد ۱۴۰۱

امروز حرکت دولت مثل حرکت کسی ست که روی تردمیل می‌دود! مسافتی طی نمی‌شود

آیا این تردمیل فقط اقتصادی بود؟

آخوند مجتبی ذوالنوری در مجلس آخوندی ـ‌۱۱مرداد ۱۴۰۱

هر روز در حوزه انتخابیه با انتقاد و پرخاش مردم روبه‌رو هستند

مأموریت اصلی جلاد مرعوب کردن جامعه و مهار اعتراضات بود اما؛

تجمع اعتراضی بازنشستگان ـ ۲۵تیر ۱۴۰۱:

مرگ بر رئیسی

رئیسی آخرین برگ خامنه‌ای در شرایط انفجاری بود اما مقاومت سازمان‌یافته در داخل کشور ابتکارعمل را به دست گرفت

پاسدار دامغانی فرمانده سپاه استان سمنان:

کانون‌های شورشی که به‌هرحال منافقین سازماندهی می‌کند

به‌هرحال اینها می‌توانند امنیت را دچار مسأله بکنند

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/93b7440f-bb1c-4922-b740-6a1a3ca55d2d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات