728 x 90

ذکر مصیبت توسط رئیس نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاهها: در ۹۵روز تابستان ۶۰ از ۳۱خرداد تا ۵مهر این کشور چه دید!

دانشگاه بو علی همدان
دانشگاه بو علی همدان

ذکر مصیبت توسط رئیس نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاهها:

در ۹۵روز تابستان ۶۰ از ۳۱خرداد تا ۵مهر این کشور چه دید!

چهار وزیر به‌شهادت رسیدند ۲۲نماینده مجلس شهید شدند!

دادستان کل کشور، رئیس قوه مجریه، رئیس‌جمهور شهید شد، نخست‌وزیر شهید شد!

 

حالا شهادت این شهید عزیز و آل هاشم و امیر عبداللهیان که بعضی‌ها می‌گفتند

اینها زبان بین‌المللی و زبان انگلیسی‌شان خوب نیست!

 

رستمی- تلویزیون رژیم ۸خرداد ۱۴۰۳:

ما شهادت این شهید عزیزمان و همراهان‌شان که هر کدام جا داره در موردشان صحبت کرد آیت‌الله آل هاشم با اون زیباییهای معنوی که داشتند شهید امیر عبداللهیان که بعضی‌ها می‌گفتند اینها زبان بین‌المللی و زبان انگلیسی‌شان خوب نیست دیدیم که دست‌آوردهایشان را مقایسه کنند این مصیبت را دیدیم ولی دوره‌هایی همین ملت مصیبتهای بسیار سخت‌تر را دیده

در ۹۵روز تابستان ۶۰ از ۳۱خرداد تا ۵مهر این کشور چه دید. رئیس قوه قضاییه شهید شد... ... ... . چهار وزیر به‌شهادت رسیدند. در انفجار حزب جمهوری اسلامی. ۲۲نماینده مجلس شهید شدند. دادستان کل کشور شهید شد. رئیس قوه مجریه رئیس‌جمهور شهید شد. نخست‌وزیر شهید شد... ... ... توی ۹۵روز دو تا رئیس‌جمهور یکی فرار کرد یکی شهید شد نخست‌وزیر رئیس قوه قضاییه وزراء نمایندهای مجلس

اینقدر مجلس آسیب دیده بود که برای این‌که مجلس از اکثریت نیفتند یک عده از مجروحان انفجار حزب را با برانکارد آوردند داخل جلسه برای این‌که اگر اینها نمی‌آمدند مجلس به اکثریت نمی‌رسید از حدنصاب می‌افتاد کشور ما چنین روزهایی را دید

(تلویزیون شبکه خبر رژیم: ۸خرداد)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/46878492-cc0c-43ac-bff8-233aa69909f0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات