728 x 90

آخوند ذوالنوری، مسئول کشتار قیام آبان ماه را روحانی و شورای امنیت دانست

قیام ایران - به آتش کشیدن خودروی نیروی انتظامی سرکوبگر - ۲۵آبان۹۸
قیام ایران - به آتش کشیدن خودروی نیروی انتظامی سرکوبگر - ۲۵آبان۹۸

آخوند ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم، آخوند روحانی و شورای امنیت رژیم را مسئول کشتار بیش از ۱۵۰۰نفر در قیام آبانماه دانست و گفت: وزیر کشور در حوادث آبان جز اطاعت امر رئیس‌جمهور و دستورات شورای امنیت کشور اقدام دیگری انجام نداد.

ذوالنوری روز یکشنبه ۲۱اردیبهشت در جلسه علنی مجلس ارتجاع با اشاره به حرفهای علی مطهری درباره قیام آبانماه گفت: «مطهری اظهار کرد که وزیر کشور عامل کشتار حوادث بنزینی سال۹۸ بود که جا دارد از موضع کمیسیون امنیت ملی و عضو شورای امنیت کشور که از نزدیک شاهد اتفاقات بودند، توضیحاتی ارائه کنم».

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم ضمن در بردن رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم از جنایت و کشتار بیش از ۱۵۰۰تن از قیام‌کنندگان در آبانماه مسئولیت را برعهده روحانی و شورای امنیت انداخت و گفت: جز اطاعت امر رئیس‌جمهور و دستورات شورای امنیت کشور اقدام دیگری انجام نداد، بنابراین درخواست دارم در بیان موارد دقت لازم را داشته باشید.