728 x 90

دژخیمان خامنه‌ای ایوب کریمی زندانی اهل سنت را اعدام کردند

اعدام جنایتکارانه ایوب کریمی، زندانی عقیدتی کُرد در زندان قزلحصار کرج
اعدام جنایتکارانه ایوب کریمی، زندانی عقیدتی کُرد در زندان قزلحصار کرج

دژخیمان خامنه‌ای، صبح امروز در یک جنایت فجیع ایوب کریمی زندانی سیاسی اهل سنت، از فرزندان مردم مهاباد را پس از ۱۴ سال زندان در زندان قزلحصار اعدام کردند. روز ۱۴آبان قاسم آبسته یک زندانی دیگر اهل سنت و هم پرونده ایوب در همین زندان اعدام شده بود

آنها به همراه ۵هم پرونده دیگرشان از آذرماه۱۳۸۸ دستگیر شدند و برای گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه های شدید قرار گرفتند

مقاومت ایران ملل متحد و ارگانهای ذیربط و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به محکومیت قاطع این اعدامهای جنایتکارانه فرامی خواند و خواستار اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام بویژه ۵زندانی هم پرونده ایوب کریمی و قاسم آبسته می‌باشد

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fb425271-7e05-4e27-a63a-c650e4b48bdb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات