728 x 90

دومین اجلاس جهانی ایران آزاد برای دادخواهی، در سی و دومین سالگرد قتل‌عام ۶۷

دومین اجلاس جهانی ایران آزاد برای دادخواهی، در سی و دومین سالگرد قتل‌عام ۶۷، جنایت مجازات ناشده علیه بشریت، لحظاتی پیش آغاز شد.

در این گردهمایی خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت حضور دارند و سخنرانی می‌کنند.

هم‌چنین در این گردهمایی شخصیتها و حقوقدانان برجسته از کشورهای مختلف سخنرانی خواهند کرد.

گواهی شاهدان قتل‌عام ۶۷ در پایداری مجاهدان سر بدار و توحش جلادان بخش دیگری از این گردهمایی است.