728 x 90

دور هفتم مذاکرات وین، آخرین فرصت برای رژیم ایران

مذاکرات اتمی در هتل کوبورگ وین
مذاکرات اتمی در هتل کوبورگ وین

روز ۸آذر نخستین روز از دور هفتم مذاکرات وین برگزار شد. این در شرایطی است که طرف‌های مختلف نسبت به نتیجه بخش بودن این دور از مذاکرات ابراز ناامیدی می‌کنند.

پس از ۶ماه و ۸روز، آن توافقی که بسیاری در رژیم آن را «جسد بی‌جان برجام» می‌نامند و در این مدت در کما بود، با شوک الکتریکی تکانی خورد و دور هفتم مذاکرات وین آغاز شد.

عزیزی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ارتجاع می‌گوید: «تیم جدید متشکل از نیروهای انقلابی هستند!» نیروهای انقلابی همانهایی هستند که تا چند ماه پیش، تیم مذاکره کننده قبلی نظام را خائن می‌نامیدند؛ اما اکنون خود با تیمی ۴۰نفره راهی وین شده‌اند. همزمان استراتژی رژیم در این مذاکرات در هاله‌ای از ابهام است.

از یک‌طرف باقری کنی روز ۷آذر می‌گوید: «برای مذاکرات، دورهٔ زمانی نمی‌توان پیش‌بینی کرد»؛ اما ۲۴ساعت بعد، خطیب‌زاده می‌گوید: «پنجرهٴ مذاکرات تا ابد باز نمی‌ماند!».

از طرف دیگر رژیم بازگشت به مذاکرات برجامی را منوط به لغو یکبارهٔ تحریم‌ها می‌کند؛ و باقری کنی می‌گوید برای «تدارک لغو تحریم‌ها وارد گفتگوها شده‌ایم!».

این مواضع مبهم و آشفته در شرایطی است که آمریکا، فرانسه و انگلستان به‌رژیم هشدار می‌دهند دور هفتم مذاکرات آخرین فرصت برای رژیم است و پس از آن گزینه‌های دیگر روی میز خواهد بود؛ و اسراییل هم تهدید می‌کند در صورت شکست این دور از مذاکرات، طرح (B) خود علیه رژیم را اجرا خواهد کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات