728 x 90

دستگیری هواداران مجاهدین و زندانیان سیاسی سابق، «فاطمه ضیائی آزاد» برای ششمین بار دستگیر شد

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

دستگیری هواداران مجاهدین و زندانیان سیاسی سابق، «فاطمه ضیائی آزاد» برای ششمین بار دستگیر شد

فراخوان به اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی و محکوم کردن دستگیریهای خودسرانه در ایران

 

رژیم آخوندی در وحشت از بالاگرفتن خیزشهای اجتماعی و به منظور ایجاد جو رعب و وحشت به دستگیری زندانیان سیاسی سابق روی آورده است. در یک نمونه مأموران اطلاعات آخوندی روز شنبه ۱۹ شهریور، به منزل شخصی فاطمه (حوریه) ضیایی آزاد زندانی سیاسی سابق، در تهران یورش برده، او را بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل کردند. دژخیمان تلفنهای موبایل و برخی از وسایل شخصی خانم ضیایی را ضبط کرده و با خود بردند. آنان از کلیه اعضای خانواده و میهمانان وی فیلم گرفته و موبایل میهمانان را بازرسی کردند.

 

فاطمه ضیایی ۵۹ ساله، اولین بار طی سالهای۶۰ تا ۶۵ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین زندانی بود. وی در سالهای ۸۷، ۹۲، ۹۴ و ۹۸ نیز به همین اتهام دستگیر و زندانی شد. او از بیماری ام اس رنج می برد و نیاز فوری به رسیدگیهای پزشکی دارد. دو فرزند خانم فاطمه ضیایی از اعضای سازمان مجاهدین در اشرف ۳ هستند.

 

مقاومت ایران شورای امنیت، دبیرکل، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به محکومیت دستگیری های خود سرانه در ایران و آزادی زندانیان سیاسی فرا میخواند و بار دیگر بر ضرورت بازدید هیأت بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان بویژه زندانیان سیاسی تأکید می کند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۷ شهریور ۱۴۰۱ (۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5166eeea-6f91-4ffe-af82-7811e03b1ab2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات