728 x 90

دستگیری شمار زیادی از خانواده‌ها و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

وزارت اطلاعات آخوندی، مافیای آدمکشی و ترور و جاسوسی، طی روزهای گذشته و در آستانه گردهماییهای ۵روزه مقاومت ایران در اشرف ۳ در آلبانی شمار زیادی از خانواده‌ها و هواداران مجاهدین خلق ایران در تهران و شهرهای مختلف کشور را دستگیر و یا احضار کرده است.

برخی از کسانی که در تهران دستگیر شده‌اند عبارتند از صدیقه مرادی، مهدی خواص، حسن عطار، ولی‌الله غلام نژاد و دکتر هانی یازرلو و پسرش هود یازرلو. همچنین علیرضا نبوی نیز در سمنان دستگیر شده است. برخی از دستگیر ‌شدگان از زندانیان سیاسی دهه ۶۰و ۷۰می باشند و برخی از آنان در سالهای گذشته بارها دستگیر شده‌اند.

مقاومت ایران کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر و گزارشگران ذیربط ملل ‌متحد و عموم مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر را به محکوم کردن موج جدید دستگیریها و اقدام فوری برای آزادی آنان فرا می‌خواند و بر ضرورت بازدید یک هیات بین‌المللی از زندانها و زندانیان سیاسی تأکید می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰تیر ۱۳۹۸(۱۱ژوییه ۲۰۱۹)