728 x 90

دستگیریهای خودسرانه در سراسر کشور، ۱۰۵۰۰ دستگیری در کرمانشاه، سمنان و زنجان

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

دستگیریهای خودسرانه در سراسر کشور، ۱۰۵۰۰ دستگیری در کرمانشاه، سمنان و زنجان

فاشیسم دینی حاکم بر ایران، در وحشت از بالا گرفتن خیزشهای مردمی به دستگیریهای گسترده در استانهای مختلف کشور روی آورده است.

روز ۲۷مهرماه، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی استان زنجان از دستگیری ۱۵۰۰نفر تحت عنوان «مخلان امنیت» طی ۸ماه گذشته خبر داد و از آنها تحت عنوان افرادی که «اقدام به فضاسازی و ایجاد التهاب در جامعه می‌کنند» اسم برد. وی هم‌چنین گفت: «فضای مجازی یک واقعیت در سطح جامعه است و این فضا تبدیل به فضای واقعی شده است در نتیجه توسعه امنیت در آن هم پیچیده و لازم شده است» (تسنیم ۲۷مهر)

روز ۲۷مهر سرکرده نیروی انتظامی در کرمانشاه از دستگیری ۵۵۵۰نفر تحت عنوان ”سارق و اراذل و اوباش“ در ۶ماه اول سال۱۳۹۹ خبر داد (ایلنا ۲۷مهر) .

روز ۲۳مهر پاسدار سرتیپ عبدالله حسنی سرکرده انتظامی استان سمنان از دستگیری ۳هزار نفر در عرض ۶ماه به بهانه سرقت خبر داد که ۸۰درصد آنها زیر ۳۵سال سن داشتند (همشهری آنلاین ۲۳مهر).

روز ۲۶مهر سرکرده نیروی انتظامی سرکوبگر رژیم در کوهدشت لرستان از دستگیری ۹۸نفر خبر داد و گفت: «تداوم طرح‌های امنیت بخش، پلیس با هدف پیشگیری از رفتارهای نابهنجار و افزایش آرامش و امنیت عمومی از جمله اولویتهایی بودند که با جدیت در برنامه‌ریزی‌ها مورد تأکید قرار گرفته است» (ایسنا، ۲۶مهر ۱۳۹۹).

پاسدار سرتیپ محمدرضا یزدی فرمانده سپاه ضد محمد در تهران گفت: «گشت رضویون ما برای ایجاد امنیت از سال۹۷ اقداماتی را شروع کرد در سال۹۸ کامل شد و در سال۹۹ این ارائه خدمت بسیار متبلور شد یعنی در حقیقت ما با هماهنگی برادران دلاورمان در نیروی انتظامی در دادستانی تهران و در همه استانها گشتهای رضویونمان را برای ایجاد امنیت ایجاد کردیم... و ادامه این کار هم به نوعی خواهد بود که ما بتوانیم در تمام سطوح و در تمام مویرگ‌های شهر جلوی کسانی که بخواهند امنیت مردم را بهم بزنند با هماهنگی دادستانی و در کنار عزیزانمان در نیروی انتظامی جلویشان را بگیریم» (تلویزیون رژیم ۲۸مهر ۹۹)

دستگیریهای کور و غیرقانونی جوانان به بهانه‌های مختلف، هم‌چنانکه اعدام زندانیان قیام، احکام قطع دست و کتک زدن و چرخاندن جوانان تحت عنوان «اراذل و اوباش»، تلاش مذبوحانه فاشیسم دینی برای ایجاد جو رعب و وحشت و جلوگیری از بالا گرفتن اعتراضات و خیزشهای مردمی است.

مقاومت ایران بار دیگر از دبیرکل، شورا و کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگران ذیربط ملل متحد و عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشری و هم‌چنین از اتحادیه اروپا می‌خواهد، اعدامهای وحشیانه و دستگیریهای دستجمعی و خودسرانه در ایران را قویاً محکوم نموده و یک هیأت تحقیق بین‌المللی برای بازدید از زندانهای رژیم آخوندی و دیدار با زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی اعزام کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸مهر۱۳۹۹ (۱۹ اکتبر ۲۰۲۰)