728 x 90

دستیار وزیر خارجه آمریکا: رژیم ایران باید مورد حسابرسی قرار گیرد

روبرت.آ. دسترو Robert destor دستیار وزیر خارجه آمریکا
روبرت.آ. دسترو Robert destor دستیار وزیر خارجه آمریکا

روبرت.آ. دسترو دستیار وزیر خارجه آمریکا طی روز ۲۸آبان طی پیامی توئیتری درباره تحریم‌های روز گذشته آمریکا علیه رژیم آخوندی گفت: «رژیم ایران باید به‌خاطر نقض فاحش حقوق‌بشر که در آبان ۹۸ مرتکب شد مورد حسابرسی قرار گیرد».

وزارت‌خارجه آمریکا حیدر عباس زاده و رضا پاپی را به‌دلیل مشارکت آنها در شکنجه و کشتار شهروندان ایرانی نامگذاری کرد.