728 x 90

درگیری دستفروشان با مأموران سرکوبگر شهرداری ارومیه

درگیری دستفرشان با مأموران سرکوبگر شهرداری ارومیه
درگیری دستفرشان با مأموران سرکوبگر شهرداری ارومیه

بنا بر ویدئوی انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی سه شنبه ۷ تیر ، وحوش خامنه ای در شهرداری ارومیه طی یورش به بساط میوه‌فروشان سیار، ضمن درگیری فیزیکی با آنان، بساط امرار معاش این هموطنان را تخریب کرده‌اند.

در شرایط بحران اقتصادی، افزایش فشارها بر دستفروشان و میوه‌فروشان سیار که تنها در پی لقمه نانی برای خانواده خود هستند، ظلم مضاعفی است که در حق این قشر آسیب‌پذیر جامعه روا داشته می‌شود.

یورش وحوش خامنه‌ای به بساط هموطنان دستفروش در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند به‌دلیل تورم و گرانی و کاهش قدرت خرید، مایحتاج خود را با قیمت مناسب‌تر از دستفروشان تهیه کنند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/da9635f8-ad5e-46e2-b61a-834967cea18c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات