728 x 90

درگیری جوانان با نیروهای ضدشورش در ورزشگاه سهند تبریز + فیلم و عکس

درگیری جوانان در ورزشگاه سهند با نیروی ضدشورش رژيم
درگیری جوانان در ورزشگاه سهند با نیروی ضدشورش رژيم

بعد ازظهر  جمعه ۳۰فروردین‌ماه، به دنبال  بازی فوتبال در ورزشگاه سهند تبریز،  درگیری گسترده‌ای بین جوانان و نیروهای ضدشورش درگرفت.

در این درگیری جوانان به رویارویی با نیروهای ضدشورش رژیم پرداختند و ضمن درگیری با آنها شماری از مزدوران را گوشمالی دادند. گزارشها حاکی است درگیری به خیابانهای تبریز کشیده شده است.

رژیم ناچار شد از ماشین آبپاش و گاز اشک‌آور برای مقابله با جوانان استفاده کند. 

گزارشات دریافتی حاکی است نیروهای سرکوبگر عده‌یی از جوانان را بازداشت به محل نامعلومی منتقل کرده‌اند.

گو شمالی دادن نیروهای ضدشورش رژیم در تبریز

گو شمالی دادن نیروهای ضدشورش رژیم در تبریز

 

درگیری جوانان با نیروهای ضدشورش در ورزشگاه سهند تبریز

درگیری جوانان با نیروهای ضدشورش در ورزشگاه سهند تبریز