728 x 90

درگیری های باندی در مجلس ارتجاع : مهدی فرشادان در این مملکت چه خبر است؟

مهدی فرشادان نماینده رژیم از سنندج رژیم  درمجلس ارتجاع
مهدی فرشادان نماینده رژیم از سنندج رژیم درمجلس ارتجاع

در درگیری باندی در مجلس ارتجاع سه‌شنبه ۲۵شهریور مهدی فرشادان نماینده رژیم از سنندج گفت: «در این مملکت چه خبر است؟ روزی لبنیات گران می‌شود، روز دیگر مصالح ساختمانی، روزی شکر نایاب می‌شود و روزی نرخ مسکن و اجاره بها. از این دولت باید دست شست و همان‌طوری که (خامنه‌ای) گفت دولت تازه نفس خواهد آمد».

هم‌چنین گفت: «آقای رئیس‌جمهور مردم با دستفروشی و زباله‌گردی نمی‌توانند به گفتاردرمانیهای بی‌مصرف شما امیدوار باشند». (سایت خانه ملت (رژیم) سه شنبه ۲۵ شهریور)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/80baefd1-c479-453a-9c2e-354e8ac2e4a2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات