728 x 90

درگیری باندی و افشای گوشه‌یی از دزدیهای پاسدار قالیباف در زمان ریاست شهرداری

پاسدار  قالیباف
پاسدار قالیباف

در جریان درگیریهای باندی، گوشه‌یی از دزدیهای پاسدار قالیباف فاش شد. گزارش حسابرسی شورای قلابی شهر تهران شامل مواردی از تخلفات گسترده شهرداری تهران در سال ۹۳، به ریاست پاسدار قالیباف، است. بر اساس این گزارش «۴۷فقره حساب بانکی مخفی»، «بدهکاری ۲۲۹میلیارد و ۷۰۰میلیون تومانی قوه قضاییه به شهرداری و عدم پرداخت آن»، «طلب ۴۹۷میلیارد تومانی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه»، «پرداخت ۶۰میلیارد تومان کمک و همچنین اعطای زمین‌هایی به مساحت هفتادهزار متر، هفت‌هزار متر و سه‌هزار متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر پاسدار قالیباف» و «خرید و فروش ایستگاه مترو» می‌شود.