728 x 90

درگذشت اکرم صفایی از هواداران مجاهدین در تهران

خانم اکرم صفایی
خانم اکرم صفایی

با کمال تأسف از درگذشت اکرم صفایی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در تهران مطلع شدیم.

وی دختر بزرگ مجاهد شهید حسنعلی صفایی، از بازاریان شریف و خوشنام تهران بود که به‌دلیل هواداری از مجاهدین در سن ۵۱ سالگی در سال۱۳۶۰ توسط دژخیمان خمینی تیرباران شد.

اکرم که در حاکمیت پلید آخوندها درد و رنجهای بسیاری را به‌خاطر کین‌توزی رژیم از مجاهدین متحمل شده بود، در کنار مزار پدرش به خاک سپرده شد.

ضمن تسلیت به خانواده صفایی، از خداوند منان برای آنان صبر و پایداری طلب می‌کنیم.