728 x 90

دروغ‌درمانی و کرنشهای ذلیلانه آخوند روحانی در برابر سیرک انتصابات خامنه‌ای همراه با اعتراف به فجایع فزاینده در کرونای ولایت

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند روحانی امروز ۸خرداد ۱۴۰۰ در جلسه ستاد حکومتی ملی کرونا ضمن کرنش نسبت به انتصابات خامنه‌ای به فجایع فزاینده در کرونای ولایت اعتراف کرد و گفت:

«دو - سه استان جنوبی یک مقدار تذکر داده شد که آنها احتیاط لازم را انجام بدهند شرایط آنها هنوز شرایط مناسبی نیست همان که در نقشه رنگی کشور هم چند نقطه به‌عنوان نقطه قرمز مورد توجه قرار داده شده انشاءالله آنها هم بتوانند ظرف هفته جاری عبور کنند که ما بتوانیم وقتی می‌رسیم به نزدیک انتخابات دیگر در سراسر کشور جایی منطقه قرمز نداشته باشیم.

باز هم موتاسیونهای دیگری هم متأسفانه هست یعنی باز اخیراً نوع هندی این ویروس در برخی از مناطق کشور ما مردم را مبتلا کرده خیلی باید تلاش بکنیم که نگذاریم این موتاسیون جدید سرایت بکند باید منحصر کنیم در همان یکی دو استان جنوبی که مشاهده شده و نگذاریم به سمت شمال کشور بیاید مرکز کشور بیاید این برای ما بسیار اهمیت دارد.

و به همین دلیل ما تعطیلات نیمه خرداد که حالا امسال یک مقداری هم ۱۴خرداد هست هم ۱۵خرداد هست و هم ۱۶خرداد هم چون روز شهادت هست اضافه شده بنابراین چند روز تعطیل هست به این مناسبت ها ما از مردم خواهش می‌کنیم که سفرهای بین استانی را انجام ندهند تحمل بکنند این چند روز را هم برای این‌که ما بتوانیم به‌خوبی برسیم به پایان ماه خرداد و ایام انتخابات و مشکلی انشاءالله نداشته باشیم.

این حرف را دولت در هفته‌های آخر تلاش و خدمت خودش می‌خواهد کرونا را مهار کند می‌خواهد یک انتخابات خوب و سالم را برگزار بکند».

وی در رابطه با تحریمها مجددا حرفهای قبلی‌اش را تکرار کرد و گفت:

«در زمینه تحریم هم قدم های اصلی را بردارد که من قبلاً هم گفتم ما در زمینه تحریم قدمهای مهمی را برداشتیم آن قدمهای پایانی هم در دسترس است»(تلویزیون شبکه خبر رژیم۸ خرداد)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8797cc34-2b77-4cc3-b473-e7702166aadb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات