728 x 90

اعترافهای ناگزیر زالی رئیس ستاد حکومتی مبارزه با کرونای استان تهران

اعترافهای ناگزیر زالی رئیس ستاد حکومتی مبارزه با کرونای استان تهران
اعترافهای ناگزیر زالی رئیس ستاد حکومتی مبارزه با کرونای استان تهران

زالی رئیس ستاد حکومتی مبارزه با کرونای استان تهران روز سه شنبه ۱۲فروردین در تلویزیون حکومتی گفت :«در منحنی شتابان این بیماری در شهر تهران به‌سر می‌بریم و می‌تواند به یک فاجعه بزرگ بهداشتی درمانی منجر شود به‌دلیل فقدان اقدامات مؤثر کل شهر تهران آلوده شد.»

 زالی افزود: «حداقل در شهر تهران که ما در حال حاضر در مورد این اپیدمی در تب و تاب این بیماری هستیم و در منحنی شتابان این بیماری در شهر تهران به‌سر می‌بریم هر گونه اقدامی در این زمینه که منجر به حضور افراد در شهر تهران به‌خصوص در کنار هم باشد می‌تواند به یک فاجعه بزرگ بهداشتی درمانی منجر بشود...من یک خبر تلخی باید امروز در خدمت شما بگویم ببینید ما روزهای اول ما تقریباً در شهر تهران مرتب داریم لکه‌گیریهای ایپدمی لوژیک می‌کنیم شاید تا قبل از ۲۰ اسفند شرایط ما در تهران به‌گونه‌یی بود که برخی از مناطق ما آلوده‌تر بود و برخی از مناطق ما کمتر آلوده بود متأسفانه نقشه آلودگی در شهر تهران الآن بر اساس یافته‌های اپیدمی لوژی ما بگونه‌ای است که کاملاً همگن شده است همه شهر تهران را ما آلوده کردیم متأسفانه ما تابلوی شهر تهران را از ما در صورتی که چند تا فقط زون در تهران آلوده بود ما می‌توانستیم خیلی اقدامات مؤثرتری بکنیم اما الآن با یک رفتار غیرمدنی و غیرمسئولانه موجب شدیم که کل شهر تهران آلوده شد خب این اتفاقی بود که می‌توانست اتفاق نیفتد.»