728 x 90

درخواست صدور فتوا برای گورهای جمعی در زمان بحران

گورهای جمعی
گورهای جمعی

رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان مدیریت بحران تهران در رویکردی که ماهیت ضدبشری دیکتاتوری حاکم را نشان می‌دهد، به‌جای درخواست نوسازی بافت‌های فرسوده برای مقابله با زمین‌لرزه‌های شدید، از مراجع حکومتی درخواست کرد فتوایی صادر کنند تا در زمان بحران بتوانند از گورهای جمعی برای دفن قربانیان استفاده شود.

سعید خال مدیرعامل بهشت زهرای تهران گفت حتی در طول سال‌های (جنگ)، سیل تهران، زلزله بم و رودبار چنین اعداد و ارقامی در متوفیان دیده نشده بود. ما درگیر یک بحران بی‌سابقه در طول ۵۰سال اخیر هستیم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/77b3f5fa-1939-4ec6-a1be-80156cef3fef"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات