728 x 90

درخواست دادستان کل رژیم از روحانی برای لغو ممنوعیت عزاداری

آخوند محمدجعفر منتظری
آخوند محمدجعفر منتظری

آخوند دژخیم منتظری دادستان رژیم روز ۲شهریور در یک اقدام جنایتکارانه از آخوند روحانی خواست ممنوعیت برگزاری مر اسم عزاداری محرم را لغو کند.

وی گفته است: «ممنوعیت برگزاری مراسم عزاداری در مساجد و تکایا و به‌طور کلی مکانهای سرپوشیده برای عزاداران و هیأتهای مذهبی شوک بزرگی قلمداد می‌شود».

وی افزود: «این ممنوعیت توسط معاون وزارت بهداشت اعلام شده و جزو مصوبات ستاد مقابله با کرونا نیست، لذا این ممنوعیت باید رفع شود».