728 x 90

تجمع و شادمانی ایرانیان آزاده و خانواده‌های سربداران قتل‌عام ۶۷ در برابر دادگاه دژخیم حمید نوری

تجمع  و شادمانی  ایرانیان آزاده  و خانواده‌های  سربداران قتل‌عام ۶۷ مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری
تجمع و شادمانی ایرانیان آزاده و خانواده‌های سربداران قتل‌عام ۶۷ مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری

ایرانیان آزاده و  خانواده‌های مجاهدین و قتل‌عام شدگان۶۷ روز پنجشنبه ۸اردیبشهت مقابل دادگاه  دژخیم حمید نوری تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواهان محاکمه سران رژیم به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت شدند.

آنها  پس از شنیدن خبر درخواست حکم ابد برای دژخیم حمید نوری توسط دادستان، به شادمانی پرداختند. 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9b9e111e-116e-4009-8df9-b3a3e1527a27"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات