728 x 90

دخالت رژیم در انتخابات اسکاتلند

سایبری رژیم ایران
سایبری رژیم ایران

تایمز لندن نوشت: رژیم ایران برای تاثیر‌گذاری در انتخابات اسکاتلند در حال دروغ‌پراکنی است. بنا به این گزارش کارشناسان سایبری رژیم ایران در حال هدف قرار دادن رأی دهندگان اسکاتلندی از فیس‌بوک و توئیتر از طریق ایجاد حساب‌های دروغین و گروهها و صفحات دروغین است. رژیم ایران با پراکندن اطلاعات دروغین در انتخابات، قصد دارد موجب بی‌ثباتی در انگلستان گردد (تایمز لندن ۱۳اردیبهشت).