728 x 90

دجالگری آخوند علم‌الهدی در توجیه زهر خوردن خمینی ملعون

جنگ  ضدمیهنی
جنگ ضدمیهنی

آخوند علم‌الهدی نمایندهٔ جنایتکار ولی‌فقیه ارتجاع در مشهد، در خطبهٔ مجازی جمعه‌بازار مشهد روز ۴مهر، مدعی شد که رژیم در جنگ با عراق پیروز شده و تلاش کرد زهر خوردن خمینی را توجیه کند. وی گفت:

«قطعنانه ۵۹۸ که در پایان جنگ به وسیله امام بزرگوار پذیرفته شد در زمانی بود که ما پیروز جنگ بودیم! و در جنگ پیروز بودیم ما بر دشمن مسلط شده بودیم! که امام قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفتند و تازه تعبیر امام از پذیرش این قطعنامه این بود که زهر نوشیدن با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و زهر نوشیدن امام رضوان الله با پذیرش این قطعنامه در حالی‌که ما پیروز جنگ بودیم! به‌خاطر این‌که شهدایی که ما در دوره دفاع مقدس سرمایه‌گذاری کردیم ما به نتیجه نهایی شهادت این عزیزان و دفاع این بزرگواران نرسیدیم».