728 x 90

دبیر مصلحت نظام آخوندی اقدام انگلیس، آلمان و فرانسه را اقدامی هماهنگ علیه رژیم توصیف کرد

رهبران سه کشور اروپایی
رهبران سه کشور اروپایی

سایت پاسدار محسن رضایی دبیر مصلحت نظام آخوندی روز ۳مهر، اقدام انگلیس، آلمان و فرانسه را اقدامی هماهنگ علیه رژیم و نشانه همراهی با سیاست‌های خصمانه واشنگتن توصیف کرد.

تابناک افزود: این نخستین اقدامِ هماهنگ تروئیکای اروپایی علیه ایران به بهانه نقضِ حقوق‌بشر است که در میانه ابراز نگرانی‌های مکرر و ادعایی مقامات لندن، پاریس و برلین نسبت به افزایش فشارها بر زندانیان دو تابعیتی- از جمله طرح اتهام علیه «نازنین زاغری- را تکلیف» صورت می‌گیرد.

به گزارش رسانه‌های انگلستان: سفیر رژیم آخوندی در انگلستان حمید بعیدی‌نژاد روز سه‌شنبه توسط وزارت‌خارجه انگلستان احضار شد و سفرای رژیم در پاریس و برلین نیز این هفته احضار شدند.

به گزارش نیوز الرتس ۲مهر۹۹، در نامه‌یی که به بعیدی‌نژاد داده شد آمده است: سیاست بازداشتهای خودسرانه رژیم ایران موازین بین‌المللی را به‌شدت تضعیف می‌کند. سه کشور تصریح می‌کنند که تمامی مردم باید از حق آزادی تظاهرات و بیان نظراتشان برخوردار باشند.