728 x 90

دانمارک، حمایت از بیانیه اتحادیه اروپا: نگرانی عمیق در مورد مواد هسته‌یی در مکانهای اعلام نشده در ایران

غنی سازی اورانیوم - عکس از آرشیو
غنی سازی اورانیوم - عکس از آرشیو

دانمارک در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌یی با ابراز نگرانی عمیق در مورد مواد هسته‌یی در مکانهای اعلام نشده در ایران حمایت خود را از بیانیه اتحادیه اروپا درباره رژیم آخوندی اعلام کرد.

در بیانیه دانمارک که روز ۵آذر در سایت وزارت خارجه این کشور منتشر شده است، آمده است:

دانمارک از بیانیه اتحادیه اروپا که تحت این دستور کار ارائه شده است، حمایت می‌کند. ما از مدیرکل و بخش پادمان به‌دلیل کار اختصاصی و حرفه‌یی آنها برای اجرای توافقنامه پادمان با رژیم ایران و شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به صحت و کامل بودن اعلانهای در رابطه با ایران و به‌ویژه برای حل نگرانی عمیق در مورد مواد هسته‌یی که مکان فعلی آنها نامشخص است، و در مکانهای اعلام نشده در ایران وجود داشته است تشکر می‌کنیم.

گزارش فعلی روشن می‌کند که بار دیگر، هیچ پیشرفت اساسی در جهت حل این نگرانی مبرم پادمانی حاصل نشده است. پس از بیش از دو سال، ما بسیار نگران مدت زمانی هستیم که بدون همکاری کافی ایران برای حل این سؤالات سپری شده است. اظهارات مدیرکل مبنی بر این‌که وضعیت به‌طور جدی بر توانایی آژانس برای تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌یی ایران تأثیر می‌گذارد، عمیقاً نگران‌کننده است.

بنابراین، ما مجدداً قویاً درخواست خود را از ایران برای اجرای کامل تعهدات پادمانهایش بدون تأخیر یا پیش‌شرط بیشتر و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همان‌طور که در قطعنامه ژوئن ۲۰۲۰ برجام نیز پیش‌بینی شده است، تکرار می‌کنیم. این امر در مورد اجرای کد اصلاحی ۳.۱ ترتیبات فرعی نیز صدق می‌کند، زیرا عدم انجام آن مغایر با تعهدات قانونی ایران است.

ما هم‌چنین عمیقاً نگران هستیم که مدیرکل موظف شده است گزارش دهد که بازرسان آژانس، علی‌رغم درخواست‌های مکرر از ایران برای اصلاح وضعیت، بازرسی‌های فیزیکی بسیار تهاجمی را تجربه می‌کنند. ما از ایران می‌خواهیم فوراً اطمینان دهد که رویه‌های امنیتی با امتیازات و مصونیت‌های آژانس و بازرسان آن و کلیه تعهدات پادمان مربوطه مطابقت دارد. ما حمایت کامل خود را از بازرسان آژانس که کار دشوار و ارزشمندی را انجام می‌دهند ابراز می‌کنیم.

ما کار راستی‌آزمایی مستقل و بی‌طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تحسین می‌کنیم و مشتاقانه منتظر ادامه فعالیت‌های راستی‌آزمایی مطابق با عمل استاندارد آژانس، که شامل ارزیابی مستمر همه اطلاعات مربوط به پادمانهای موجود است، هستیم. ما از تعهد مدیرکل برای ادامه گزارش به هیأت در صورت اقتضا استقبال می‌کنیم.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات