728 x 90

دادگاه فرانسه، نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور سابق این کشور را به سه سال زندان محکوم کرد

نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور سابق فرانسه به سه سال زندان محکوم شد
نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور سابق فرانسه به سه سال زندان محکوم شد

دادگاه فرانسه روز دوشنبه ۱۱ اسفند رئیس‌جمهور سابق این کشور نیکلا سارکوزی را به جرم تلاش برای رشوه دادن به قاضی و سوء‌استفاده از موقعیت، گناهکار دانست و به سه سال زندان محکوم کرد که یک سال آن قطعی و دو سال آن تعلیقی است.

تلویزیون فرانس۲۴ گزارش کرد: سارکوزی بعد از شیراک دومین رئیس دولت در تاریخ معاصر فرانسه است که به فساد محکوم می‌شود. فقط یک رئیس‌جمهور دیگر فرانسه، ژاک شیراک، مربی سیاسی سارکوزی، پس از ترک قدرت محاکمه شد، اما به‌دلیل وضعیت سلامتیش عذر وی برای حضور در دادگاه فساد در سال۲۰۱۱ پذیرفته شد.

شیراک به‌دلیل ایجاد مشاغل غیرواقعی در شهرداری پاریس برای تأمین بودجه حزب خود در دوران شهردار بودنش، به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

فرانس ۲۴ افزود: دادگاه اعلام کرد سارکوزی حق بازداشت در خانه با دست‌بند الکترونیکی را دارد و ۱۰روز فرصت دارد تا به این حکم اعتراض کند.

سارکوزی که در هنگام کودتای ارتجاعی استعماری ۱۷ژوئن علیه مقاومت ایران در فرانسه وزیر کشور و طرف حساب مستقیم بند و بست با رژیم آخوندی بود، او اولین رئیس‌جمهور فرانسه است که به زندان قطعی محکوم می‌شود.