728 x 90

قیام سراسری ، شماره ۱۷۸

خیزش سراسری دانشجویان در ۸۳ امین روز قیام و در روز دانشجو

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

قیام سراسری، شماره ۱۷۸

خیزش سراسری دانشجویان در ۸۳ امین روز قیام و در روز دانشجو

چهارشنبه ۱۶آذر در هشتاد و سومین روز قیام، به‌رغم اقدامات امنیتی گسترده رژیم از جمله به‌کار گرفتن دهها هزار پاسدار و بسیجی و لباس‌شخصی در مناطق حساس و ایجاد نقاط ایست و بازرسی در تهران و سایر شهرها، دانشجویان در سراسر کشور دست به تحصن و اعتصاب و تظاهرات زدند و در برخی از دانشگاهها با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند.

دانشجویان در دانشگاه‌های تهران از جمله ملی، تربیت مدرس، خواجه نصیر، علامه، روانشناسی و شیمی دانشگاه تهران، دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران، برق، امیرکبیر، هنر و معماری پارس، آزاد سوهانک، پردیس مرکزی تهران، سوره تهران و در دانشگاههای فردوسی مشهد، فنی حرفه‌یی کرمانشاه، آزاد مشهد، آزاد رشت، آزاد مهاباد، هنر اصفهان، شمال آمل، آزاد خوراسگان، نجف آباد، جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی کرمانشاه تحصن، اعتصاب و تظاهرات کردند.

دانشجویان در تظاهرات خود شعار می‌دادند «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»، «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه»، «بسیجی بی‌غیرته قاتل این ملته»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، «مرگ بر کل نظام»، «بی شرف بی‌شرف»، «چه با حجاب چه بی‌حجاب پیش بسوی انقلاب»، «خامنه‌ای ضحاک می‌کشمیت زیر خاک»، «فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی»، «دانشجو بیدار است از استبداد بیزار است»، «فرزند کارگرانیم کنارشان می‌مانیم» و «توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد».

دیکتاتوری آخوندی برای جلوگیری از گسترش قیام و برای ممانعت از پخش اخبار خیزش سراسری، امروز اینترنت را با اختلال جدی مواجه کرده است.

نیروهای سرکوبگر در برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه تهران، خواجه نصیر و فردوسی مشهد شماری از دانشجویان را دستگیر کردند. در دانشگاه تهران و امیرکبیر و فردوسی مشهد مزدوران بسیجی و حراست با چوب و باتون به دانشجویان حمله کردند و درگیری شدیدی بین دانشجویان و مزدوران روی داد که تعدادی مجروح شدند.

خانم مریم رجوی با درود به دانشجویان مبارز و انقلابی که به‌رغم یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر و دستگیرهای گسترده بپا خاسته‌اند گفت، خیزش سراسری دانشجویان همگام با سایر اقشار مردم ایران از عزم جزم آنها برای سرنگونی آخوندهای جنایتکار و استقرار دمکراسی، عدالت و حاکمیت مردم خبر می‌دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۶ آذر ۱۴۰۱ (۷ دسامبر ۲۰۲۲)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3b279c73-5631-4e16-84b6-070e787a9f1e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات