728 x 90

خوزستان باز هم تکرار سیل و طغیان فاضلاب

خوزستان باز هم تکرار سیل و طغیان فاضلاب
خوزستان باز هم تکرار سیل و طغیان فاضلاب

تلگرام آخرین خبر رژیم امروز ۹آذر۹۹ با عنوان آهواز را آب بُرد اعتراف کرد تنها چند دقیقه بارندگی شدید در اهواز کافی بود تا اکثر معابر این شهر کاملاً به زیر آب بروند. در برخی مناطق نیز پس زدگی فاضلاب موجب تلاقی آن با آب باران شد.

یک هموطن به جان آمده ساکن بندر خمینی ملعون روز یکشنبه بر اثر آبرفتگی در شهر و نبود رسیدگی از طرف کارگزاران رژیم فریاد اعتراض سر داد و گفت:

«آتش سوزی، آتش‌نشانی کجاست؟ مدیریت کجاست؟ همه خوابند . همه دزدند. به من نگاه کنید مردم . من از هیچکس نمی‌ترسم. نه از اطلاعات می‌ترسم و نه ا زکسی. فرزند بندر امامی هستم. نگاه کنید. این وضعه!. ». . .

ماهشهر اعتراض یکی از ساکنان به وضعیت سیل و آبگرفتگی
۹آذر۹۹