728 x 90

خودکشی یکی از غارت‌شدگان مؤسسه آرمان وحدت خرم‌آباد

خودکشی در ایران
خودکشی در ایران

روز چهارشنبه ۱۵فروردین۹۷یکی از غارت‌شدگان مؤسسه آرمان وحدت خرم‌آباد، بر اثر فشارهای روحی خود  را حلق‌آویز کرد.  وی  که محمدرضا محمدی نام داشت و  بازنشسته بانکی بود  یک میلیارد از اموالش توسط غارتگران نظام آخوندی به یغما رفته بود.