728 x 90

خودکشی دختر ۱۵ساله در بهزیستی مشهد

خودکشی در کودکان
خودکشی در کودکان

یک دختر ۱۵ساله در مرکز بهزیستی مشهد، با حلق‌آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و متأسفانه جان باخت. معاون دادستان رژیم با تأیید این خبر گفت قطعاً این واقعه ناشی از ضعف در سیستم عملکردی است.

مأموران جنایتکار به‌جای رسیدگی به وضعیت این دختر بی‌پناه که به‌اعتراف رئیس به‌اصطلاح بهزیستی رژیم پدرش در زندان و مادرش معتاد بود، او را دستگیر کردند که منجر به‌خودکشی او در مرکز موسوم به‌بهزیستی شد. (هرانا ـ ۸آذر)