728 x 90

لن خودورکوفسکی: مجازات مرگ برای تلاش برای معشیت در ایران

لن خودور کوفسکی مشاور سابق وزارت‌خارجه آمریکا
لن خودور کوفسکی مشاور سابق وزارت‌خارجه آمریکا

لن خودور کوفسکی مشاور سابق وزارت‌خارجه آمریکا روز ۹ اسفند در یک یادداشت توئیتری درباره سرکوب خیزش هموطنان بلوچ نوشت: تلاش برای معیشت خانواده جرمی نیست که مجازاتش مرگ باشد. اما در سیستان و بلوچستان رژیم تروریستی بیش از ۳۰نفر انسان شامل یک ۱۳ساله را به‌خاطر همین کشته است. جنایت اصلی؛ فساد و بی‌عرضگی ناشی از این رژیم است که فقر و بدبختی را ایجاد کرده است.