728 x 90

خشک شدن رودخانه چالوس یکی از خروشان‌ترین رودخانه‌های ایران

رودخانه چالوس خشک شد
رودخانه چالوس خشک شد

یکی از کارشناسان محیط‌زیست رژیم در منابع طبیعی از خشک شدن رودخانه چالوس یکی از خروشان‌ترین رودخانه‌های کشور خبر داد (خبرگزاری حکومتی مهر ۶مرداد).

هادی کیادلیری عضو هیأت علمی محیط‌زیست دانشگاه علوم و تحقیقات در گفتگوی با خبرگزاری حکومتی مهر گفت: سدهای انحرافی انتقال آب که به‌منظور تأمین آب مورد نیاز کشاورزی در شرق مازندران ایجاد شده‌اند، باعث مرگ یکی از خروشان‌ترین رودخانه‌های کشور شده‌اند.


وی در ارتباط با تأثیرات منفی خشک شدن این رودخانه بر اکو سیستم منطقه افزود:
این رودخانه محل تخم‌ریزی ماهیان ارزشمندی بوده که متأسفانه با خشک شدن آن، نسلشان از بین رفته است.
وی هم‌چنین با اشاره به از بین رفتن جنگلها که یکی از نمونه ویرانگریهای رژیم آخوندی در غارت و چپاول و تخریب محیط‌زیست است افزود: در شمال کشور به اندازه کافی جنگل‌ها تخریب شده‌اند، و از بین بردن منابع آبی آن دیگر شوخی بردار نیست.
وی با اعتراف به بی‌تفاوتی حاکمیت و بی‌خیالی ارگانهای وابسته‌اش مانند سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها گفت: آن‌قدر این سازمانها منفعل هستند که به‌نظر می‌رسد چشمشان را روی فجایع زیست‌محیطی بسته‌اند و تنها به ماشین صدور مجوز تبدیل شده‌اند.
وی در ادامه افزود: شدت تخریب منابع طبیعی در شمال کشور آن‌قدر زیاد شده است که به‌نظر می‌رسد این دو سازمان دیگر قادر به مدیریت آن نیستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a19e51ec-648b-4fe8-a473-6bc88e5d968c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات