728 x 90

خرید مرغ دولتی در اوج کرونا در صفهای طولانی

صف خرید مرغ در تهران
صف خرید مرغ در تهران

روزنامهٔ حکومتی سیاست روز در شماره امروز خود به‌تاریخ ۱۵آذر نوشت: «طی مدت اخیر قیمت دلار از ۳هزار به ۳۲هزار تومان رسیده، سکه رکورد ۱۶میلیونی و پراید ۱۶۰میلیونی را ثبت کرد. قیمت مسکن در تهران از متری ۱۷میلیون به بیش از ۳۰میلیون رسید و گوشت گوسفندی از ۱۴۰هزار تومان گذشت».

به‌نوشته این روزنامه: «اکنون در اوج محدودیتهای کرونایی با پرواز قیمت مرغ، مردم مجبور به‌حضور در صفهای طولانی برای خرید مرغ دولتی شدند. خط فقر طی دو سال گذشته ۸۰درصد افزایش یافته و به ۱۰میلیون تومان هم می‌رسد».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات