728 x 90

خروج ۳هزار پزشک از کشور در کمتر از یک سال

خروج ۳ هزار پزشک از کشور در کمتر از یک سال
خروج ۳ هزار پزشک از کشور در کمتر از یک سال

حساب کاربری منسوب به سازمان پزشکی قانونی رژیم ایران در توئیتر از مهاجرات سه هزار پزشک ایرانی در ده ماه اخیر خبر داده است.

این حساب کاربری در توئیتی نوشت: «در طی بیش از ده ماه شیوع همه‌گیری کرونا بیش از ۲۰۰ پزشک به‌شهادت نائل شده‌اند، و در این ده ماه بیش از ۳۰۰۰ پزشک از کشور مهاجرت کرده‌اند». (قم آنلاین ۲۰دی).