728 x 90

خبرگزاری فرانسه: بایدن آماده سرمایه‌گذاری زود هنگام روی توافق اتمی نیست

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: جو بایدن آماده سرمایه‌گذاری سیاسی زود هنگام در رابطه با توافق اتمی با رژیم ایران نیست، چرا که به‌شدت مورد مخالفت رقبای سیاسی خود در حزب جمهوریخواه است. اعضا کنگره از حزب جمهوریخواه بایدن را از قبل به‌دلیل گامهای کوچکی مانند کاهش محدودیتهای هیأت نمایندگی رژیم ایران در سازمان ملل، متهم به تمکین و تسلیم کردند. دولت ترامپ به‌طور آشکاری برای بستن دستان بایدن در ماههای آخر اقدام به تحریم‌های دوگانه‌یی مانند لیست‌گذاری بانک مرکزی رژیم ایران به‌دلیل تأمین مالی تروریسم علاوه بر موضوع اتمی کرد. (خبرگزاری فرانسه۲۶ فروردین)