728 x 90

خبرگزاری حکومتی ایلنا: نیمی از جمعیت کشور نصف ماه را با جیب خالی سر می‌کنند

خط فقر و بحرانهای اقتصادی در ایران
خط فقر و بحرانهای اقتصادی در ایران

خبرگزاری حکومتی ایلنا روز ۲۲مهر در گزارشی با انتشار جداول آماری مهندسی شده حکومتی به وضعیت فاجعه‌بار زندگی کارگران میهنمان اشاره کرد و نوشت: «سبد واقعی هزینه‌های یک خانواده سه‌ و سه دهم نفری به ۱۰میلیون و ۹۵۲هزار تومان رسیده و دستمزد ماهانه کارگران تنها کفاف هزینه‌های آنان در ۱۱روز از یک ماه را می‌دهد.

این خبرگزاری حکومتی در ادامه می‌افزاید: «می‌توانیم نتیجه بگیریم که میلیون‌ها خانوار کشور که جمعیت کلی آنها شاید بیش از ۳۰میلیون نفر باشد، نصف ماه را با جیب خالی سر می‌کنند».

این خبرگزاری با اعتراف به بن‌بست وضع موجود و هشدار در مورد آن، در خاتمه می‌نویسد: «این تورم افسارگسیخته به این سادگی‌ها مهار نمی‌شود کما این‌که اراده‌ای برای مهار تورم به چشم نمی‌آید. آیا در چنین شرایطی به فرزند محصل یک کارگرِ حداقل بگیر یا به نوه‌ٔ یک پدربزرگ بازنشسته می‌توان گفت توقع گوشت در سفره نداشته باش و میوه نخور، چون مزد ترمیم نمی‌شود».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7b043e2a-48a5-4587-baea-04f532eb3245"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات