728 x 90

خبرگزاری تصویری آسوشیتدپرس و گتی ایمیجز: تظاهرات در برلین، واشنگتن و انگلستان علیه اعدام نوید افکاری

گتی ایمیجز - تظاهرات در انگلستان علیه حکم اعدام نوید افکاری
گتی ایمیجز - تظاهرات در انگلستان علیه حکم اعدام نوید افکاری

گتی ایمیجز - بنگاه عکس خبرگزاری فرانسه: درج تصاویری از اشرف‌نشانان در برلین و انگلستان در اعتراض به اعدام جنایتکارانه نوید افکاری قهرمان ملی قیام در برابر نظام آخوندی.

گتی ایمیجز نوشت: لندن - تظاهرات کنندگان در تاریخ ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۲۰ در خارج از سفارت ایران در لندن علیه اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی در شهر شیراز در جنوب ایران و علیه رژیم ایران تظاهرات کردند.

گتی ایمیجز: تظاهرات در لندن علیه اعدام نوید افکاری - 0

گتی ایمیجز: تظاهرات در لندن علیه اعدام نوید افکاری - 1

گتی ایمیجز: تظاهرات در لندن علیه اعدام نوید افکاری - 2

گتی ایمیجز: تظاهرات در لندن علیه اعدام نوید افکاری - 3

گتی ایمیجز: تظاهرات در لندن علیه اعدام نوید افکاری - 4

گتی ایمیجز: تظاهرات در لندن علیه اعدام نوید افکاری - 5

گتی ایمیجز: تظاهرات در لندن علیه اعدام نوید افکاری - 6

گتی ایمیجز: تظاهرات در لندن علیه اعدام نوید افکاری - 7

گتی ایمیجز: تظاهرات در لندن علیه اعدام نوید افکاری - 8

گتی ایمیجز - تصاویری از یاران شورشگر و اشرف‌نشان در برلین در اعتراض به اعدام جنایتکارانه نوید افکاری قهرمان ملی قیام در برابر رژیم آخوندی.

گتی ایمیجز: تظاهرات دربرلین علیه اعدام نوید افکاری - 0

گتی ایمیجز: تظاهرات دربرلین علیه اعدام نوید افکاری - 1

گتی ایمیجز: تظاهرات دربرلین علیه اعدام نوید افکاری - 2

گتی ایمیجز: تظاهرات دربرلین علیه اعدام نوید افکاری - 3

گتی ایمیجز: تظاهرات دربرلین علیه اعدام نوید افکاری - 4

آسوشیتدپرس: تظاهرات در برلین علیه اعدام نوید افکاری

آسوشیتدپرس روز شنبه ۲۲شهریو با مخابره تصاویری از یاران شورشگر و اشرف‌نشان در برلین در اعتراض به اعدام جنایتکارانه نوید افکاری نوشت: تظاهر کنندگان تصاویری از کشتی‌گیر اعدام شده نوید افکاری را در برابر سفارت رژیم ایران در دست داشتند و با فریاد رسا علیه اعدام او اعتراض کردند.

آسوشیتدپرس: تظاهرات در برلین علیه اعدام نوید افکاری - 0

آسوشیتدپرس: تظاهرات در برلین علیه اعدام نوید افکاری - 1

آسوشیتدپرس: تظاهرات در برلین علیه اعدام نوید افکاری - 2

آسوشیتدپرس: تظاهرات در برلین علیه اعدام نوید افکاری - 3

آسوشیتدپرس: تظاهرات در برلین علیه اعدام نوید افکاری - 4

خبرگزاری آسوشیتدپرس: تظاهرات در آمریکا علیه حکم اعدام نوید افکاری

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز شنبه ۲۲شهریور با مخابره عکس و تصویر نوشت: هواداران شورای ملی مقاومت ایران در اعتراض به اعدام نوید افکاری توسط رژیم ایران در برابر کاخ‌سفید در واشنگتن دی سی، تظاهرات کردند.

آسوشیتدپرس: تظاهرات در آمریکا علیه حکم اعدام نوید افکاری - 0

آسوشیتدپرس: تظاهرات در آمریکا علیه حکم اعدام نوید افکاری - 1

آسوشیتدپرس: تظاهرات در آمریکا علیه حکم اعدام نوید افکاری - 2

آسوشیتدپرس: تظاهرات در آمریکا علیه حکم اعدام نوید افکاری - 3

آسوشیتدپرس: تظاهرات در آمریکا علیه حکم اعدام نوید افکاری - 4

آسوشیتدپرس: تظاهرات در آمریکا علیه حکم اعدام نوید افکاری - 5

آسوشیتدپرس: تظاهرات در آمریکا علیه حکم اعدام نوید افکاری - 6

آسوشیتدپرس: تظاهرات در آمریکا علیه حکم اعدام نوید افکاری - 7

آسوشیتدپرس: تظاهرات در آمریکا علیه حکم اعدام نوید افکاری - 8

آسوشیتدپرس: تظاهرات در آمریکا علیه حکم اعدام نوید افکاری - 9