728 x 90

خبرگزاری بلژیک (بلگا): تجمع مقابل سفارت رژیم ایران در بروکسل برای محکوم کردن اعدامها در ایران

تجمع در مقابل سفارت رژیم ایران در بروکسل برای محکوم کردن اعدامها در ایران
تجمع در مقابل سفارت رژیم ایران در بروکسل برای محکوم کردن اعدامها در ایران

خبرگزاری بلژیک (بلگا): سازمان‌دهندگان تظاهرات خواستار گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیهٔ اروپا هستند.

خبرگزاری بلژیک (بلگا) در گزارشی به تظاهرات هواداران شورای ملی مقاومت در بروکسل انعکاس داد و نوشت:

این تجمع توسط هواداران شورای ملی مقاومت ایران سازماندهی شد. سازمان‌دهندگان (گفتند): «خامنه‌ای آشکارا با این اعدامها به‌دنبال جنگ با مردم ایران است. تنها راه انقلاب است».

شرکت‌کنندگان پرچم‌های مقاومت ایران و پلاکاردهایی را با ذکر تعداد اعدام‌شدگان در ماههای اخیر به‌اهتزاز درآوردند. هم‌چنین تابلوهایی با مطالبات و نام، عکس و سرگذشت ایرانیان اعدام‌شده نصب شده بود. بر روی آنها نوشته شده بود: «تمام سفارت‌خانه‌های (رژیم) ایران را ببندید».

سازمان‌دهندگان هم‌چنین خواستار گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا هستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9a24cd7a-372e-4f65-a64b-8941ef8bc0ed"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات