728 x 90

خامنه‌ای تقصیر شکست فجیع خود در انتخابات را به گردن کرونا و بهره‌برداریهای دشمنان انداخت

خامنه ای ولی فقیه ارتجاع
خامنه ای ولی فقیه ارتجاع
  • خامنه‌ای: «از ۲ماه پیش (شروع کردند)این که انتخابات نیست، این‌که انتخاب واقعی نیست این‌که شورای نگهبان چنین کرده هر چه نزدیکتر شدیم این حجم بیشتر شد. 
  • آخری هم یک بهانه‌یی پیدا کردند که این بیماری (بود).سحر پنجشنبه شروع کردند به تبلیغات کردن که مردم مبادا بروید تو صف انتخابات بایستید...یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردند نگذاشتند حتی چند ساعت هدر برود.
  • ما بایستی آماده باشیم برای این‌که هم دفاع کنیم هم ضربه بزنیم ما هم باید متقابلاً به آنها حمله کنیم چه تبلیغاتی [شیطان‌سازی] و چه انواع و اقسام کارهای [تروریستی] که از دست یک ملت انقلابی برمی‌آید!»

 

 

ولی‌فقیه ارتجاع در یک برنامه‌ریزی حساب شده و قبل از اعتراف رسمی وزیر کشور رژیم به شکست فضاحت‌بار شعبده انتخاباتی، امروز یکشنبه ۴ اسفند ۹۸ در یک جلسه با آخوندهای حکومتی با دور زدن عمدی قیامهای آبان و دی و انزجار عمومی از پنهان‌کاری رژیم در موضوع هواپیمای اوکراینی و انتشار بیماری کرونا، تقصیر شکست فجیع خود در انتخابات را به گردن ویروس کرونا و بهره‌برداریهای انتخاباتی دشمنان از این موضوع انداخت. خلیفهٔ ارتجاع در اذعانی ناگزیر به شکست نمایش انتخابات و کارزار گسترده برای بایکوت آن، گفت:

«شما می‌دانید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه‌حجمی کار شد. ما هم باید متقابلاً به‌آنها حمله کنیم.

شما می‌دانید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد در فضای مجازی در دستگاه‌های گوناگون از هر عاملی که توانستند استفاده کردند نه حالا در این چند روز اخیر از یک ماه پیش از ۲ماه پیش این‌که انتخابات نیست این‌که انتخاب واقعی نیست این‌که شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفها هر چه نزدیکتر شدیم این حجم بیشتر شد حالا آخری هم که یک بهانه‌یی پیدا کردند که این بیماری این هم که شد یک بهانه خوب شب پنجشنبه که جمعه‌اش انتخابات بود خبر این بروز این ویروس و این بیماری مثلا در فلان شهر در قم مثلا داده شد شب پنجشنبه سحر پنجشنبه شروع کرد به تبلیغات کردن که مردم مبادا بروید تو صف انتخابات بایستید تو صف انتخابات بایستید آنجا چنین است چنان است بیماری هست مرض هست ویروس هست ببینید یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردند نگذاشتند حتی چند ساعت هدر برود.

ببینید دشمن به کجاها کار دارد فقط مسأله اقتصاد نیست فقط مسأله فرهنگ نیست فقط مسأله باورهای انقلابی و دینی نیست حتی به انتخاباتش نمی‌خواهند این ظاهره و پدیده شرکت مردم به نام دین در پای صندوق رأی و در خدمت انتخاب نمی‌خواهند این تثبیت بشود همیشه ضداین را تبلیغ کردند. هزاران نفر را می‌گذارند برای پیگیری مسائل ایران و مسائل گوناگون ایران ما بایستی میلیونها نفر آماده باشیم برای این‌که هم دفاع کنیم هم ضربه بزنیم ما هم باید متقابلاً به آنها حمله کنیم چه تبلیغاتی و چه انواع و اقسام کار‌هایی که از دست یک ملت انقلابی برمی‌آید!».