728 x 90

خامنه‌ای و زوزه‌های بی‌پایان...

چرا کارگزاران و پاسداران خامنه‌ای ناگهان زنجیر پاره کردند؟

غریب آبادی ـ ۳تیر ۱۴۰۱: باید یک فشار سنگینی به دولتهایی که منافقین‌ رو میزبانی می‌کنند وارد بشه..

آخوند همدانی در نمایش جمعه البرز ۳تیر ۱۴۰۱: امروز وضعیت گروه‌های تروریستی به‌خصوص منافقین برای تمام دنیا روشن است اما به آنها کمک می‌کنند حمایت می‌کنند.

آخوند احمد محمودی در نمایش جمعه اصفهان ـ ۳تیر ۱۴۱: باید نسل جدید ما بدانند که دشمنان قسم خورده انقلاب منافقین کوردل...

آخوند خطیب وزیر اطلاعات خامنه‌ای: تروریست‌های آلبانی هیچ‌گاه از آتش انتقام دوازده‌هزار شهید جنایات آنها در امان نبوده و نخواهند بود.

غریب آبادی ـ ۳تیر ۱۴۰۱: ما دست بردار نیستیم ما پیگیری باز کردن پرونده‌های مختلف علیه منافقین خواهیم بود.

سخنگوی مجاهدین: ضربه بر بساط اطلاعات آخوندها و ترفندهایش برای تخریب قیام‌ها بسیار سنگین بوده است. سردژخیم وزارت اطلاعات ولایت فقیه فعلاً بهتر است قاچ زین را بچسبد تا طائب نشود!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/731115db-12fd-4fd4-9981-2d28c499deb4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات