728 x 90

خامنه‌ای به اعدام احتیاج دارد اما...

خامنه ای به اعدام نیاز دارد
خامنه ای به اعدام نیاز دارد

خامنه‌ای در داخل ایران به چوبه‌دار تکیه دارد و در خارج ایران به‌دلیل مماشات دولتهای غرب، از مصونیت در قبال جنایت‌هایش برخوردار است.
خامنه‌ای با همین پشتوانه، جلاد ۶۷ را رئیس‌جمهور خود کرد، تا راهی برای نجات رژیمش پیدا کند. خامنه‌ای می‌خواهد با افزایش سرکوب و تشدید شکنجه و اعدام رژیم را از سرنگونی نجات دهد. به این منظور نه فقط زندانیان سیاسی بلکه تمام زندانیان را زیر فشارهای ضدانسانی قرار داده است، آنها را تا سرحد مرگ شکنجه می‌کند و به‌سادگی به حلقه‌های دار می‌سپارد تا شاید از این راه، جامعه را مرعوب کند.
اما امروز آمادگی اجتماعی برای سرنگونی رژیم و فعالیت‌های ضداختناق کانون‌های شورشی، شرایطی را ایجاد کرده که اعدام هر زندانی یا فریاد هر اسیر زیر شکنجه، کل رژیم را به سرنگونی نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند. پارادوکس اینجاست که خامنه‌ای به اعدام احتیاج دارد اما هر اعدام آتش زیر خاکستر قیام‌ها را شعله‌ور می‌کند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات