728 x 90

خامنه‌ای ـ دلسوزی؛ سرپوش کشتار

خامنه‌ای: «با خونسردی تمام زانویش را بگذارد روی گردن یک سیاهپوستی و همین‌طور نگه دارد و فشار بدهد تا اون جان بدهد، اون التماس کنه استغاثه کنه این هم خونسرد بنشیند روی آن و فشار بدهد، چند تا پلیس دیگر هم وایستند تماشا کنند و هیچ اقدامی نکنند. این یک چیزی نیست که جدیداً به‌وجود آمده باشد...

اینی که مردم حالا شعار می‌دهند که ما بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمی‌توانیم بکشیم...

اینهم برخورد با مردم، زبانشون هم دراز است مردم رو می‌کشند و با جنایت، با جنایت واضح و آشکار خودشون را نشان می‌دهند و عذرخواهی هم نمی‌کنند در عین‌حال زبانشون هم دراز است می‌گویند...».