728 x 90

حکومت آخوندی در واکنشی ذلیلانه از سفیر مجارستان در تهران درخواست کرد کشورهای اروپایی به حمایت از مجاهدین پایان دهند!

سفیر مجارستان در تهران
سفیر مجارستان در تهران

یک روز قبل از برگزاری دادگاه دیپلمات تروریستی به دام افتاده رژیم در بلژیک، حکومت آخوندی در واکنشی ذلیلانه و مسخره از سفیر مجارستان در تهران درخواست کرد، کشورهای اروپایی به حمایت از مجاهدین پایان دهند!

سایت مجلس آخوندی روز ۶آذر نوشت: «محمدحسن آصفری رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی و مجارستان در دیدار با زولتان وارگا هاژونیس سفیر مجارستان در تهران ... . از حضور عناصر وابسته به مجاهدین در اروپا و اقدامات آنان علیه امنیت جمهوری اسلامی انتقاد کرد و خواستار آن شد که کشورهای اروپایی به حمایت از مجاهدین پایان دهند». (سایت خانه ملت (رژیم) ۶آذر)