728 x 90

حمیدرضا روحی از شهیدان قیام در بهشت زهرا به‌خاک سپرده شد، شعار دانشجویان: «حمید حدیث سیاوش، آتش جواب آتش»

تهران - خاکسپاری حمیدرضا روحی از شهیدان قیام
تهران - خاکسپاری حمیدرضا روحی از شهیدان قیام

حمیدرضا روحی شهید قیام مردم ایران امروز شنبه ۲۸آبان با حضور خانواده و مردم شریف و دانشجویان قهرمان تهران در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

مردم شورشی تهران که در تشییع جنازه او شرکت داشتند فریاد میزدند: از خون جوانان وطن لاله دمیده عدالت کجایی عدالت کجایی، این گل پرپر شده هدیه به میهن شده، قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان، هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه.

دانشجویان آزاد شهر قدس شعار میدادند: امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه، قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان، حمید حدیث سیاوش، آتش جواب آتش.

حمیدرضا روحی پنجشنبه شب ۲۶آبان در منطقه شهر زیبا تهران هنگام تظاهرات شبانه علیه رژیم آخوندی با شلیک جنگی به‌شهادت رسید.

رژیم جنایتکار آخوندی از اولین ساعت شهادت او قصد دزدیدن او بعنوان شهید بسیجی خودش را داشت، اما خانواده و دوستانش ترفند کثیف رژیم را با انتشار تصاویری از او در تظاهرات و خیزش و شورش جوانان تهرانی افشا کردند.

افشاگری به موقع جوانان و دوستان حمیدرضا باعث شد که پاسداران جنایت پیشه از این کار کثیف عقب‌نشینی کنند. خبرگزاری سپاه پاسداران اعلام کرد که حمیدرضا در تظاهرات مردم تهران توسط شلیک جنگی شهید شده است. اما همانند دیگر جنایتهای خامنه‌ای که از روزهای اول قیام اقدام که کشتن جوانان میهن کرده، مسئولیت را به گردن مردم انداخت.

 

تهران - دانشجویان دانشگاه آزاد شهر قدس شعار می‌دهند: حمید حدیث سیاوش آتش جواب آتش۲۸آبان

حمیدرضا روحی شهید قیام-تظاهرات دانشجویان دانشگاه آزاد شهر قدس: قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

مراسم خاکسپاری شهید قیام حمیدرضا روحی در بهشت زهرا - قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان

مراسم خاکسپاری شهید قیام حمیدرضا روحی با شعار این گل پرپر ماست، هدیه به میهن ماست ۲۸آبان

حمیدرضا روحی شهید قیام مراسم خاکسپاری با شعار از خون جوانان وطن لاله دمیده-۲۸آبان

حمیدرضا روحی شهید قیام - دانشجویان با شعار: امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه

تهران- در مراسم خاکسپاری حمیدرضا روحی مردم شعار می‌دهند، هر یه نفر کشته شده، هزار نفر پشتشه ۲۸آبان

حمیدرضا روحی شهید قیام -دانشجویان دانشگاه آزاد شهر قدس با شعار قسم بخون یاران ایستاده ایم تا پایان

بهشت زهرا- خاکسپاری حمید رضا روحی با شعار این گل پرپر شده هدیه به میهن شده

فیلم دیگری از تشییع پیکر شهید قهرمان حمیدرضا روحی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3d29e8b3-9d29-42d1-acb6-56ad474a0d3c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات