728 x 90

حمله وحشیانه گارد زندان مرکزی کرج به یکی از سالنهای بند ۷

زندان مرکزی کرج
زندان مرکزی کرج

صبح امروز دوشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ مأموران گارد زندان مرکزی کرج، به‌دستور رئیس جنایتکار این زندان به‌نام علی کشاورزیان، به یکی از سالنهای بند ۷ این زندان در انتقام از شرکت نکردن زندانیان در نمایش انتخابات رژیم، به‌صورت وحشیانه‌ای یورش بردند. مأمورین گارد در این حمله وسایل کلیه زندانیان را بهم ریخته و هر آنچه که در دسترس‌شان بود تخریب و نابود کردند.

آنان کلیه وسایل شخصی زندانیان از جمله تشک و بالش‌ها که با هزینه خودشان و با سختی بسیار تهیه و تأمین کرده بودند را از بین بردند. آنان هم‌چنین سایر وسایل زندانیان از جمله قاشق و چنگال آنان را به غارت برده و لیوانهای آنها را شکستند.

در این حمله وحشیانه، کلیه وسایل زندانی سیاسی هوادار مجاهدین، محمد حسنی که در این بند محبوس است، نیز به‌طور کامل از بین برده شد. زندانیان می‌گویند که هدف رئیس جنایتکار زندان از این حمله و هجوم و تخریب وسایل، شکنجه روحی و روانی زندانیان و انتقام‌گیری از آنان است.

قابل ذکر است که زندانیان همین سالن، در انتخابات قلابی رژیم در روز ۱۱ اسفند، به‌رغم تبلیغات رئیس زندان برای دادن رأی، شرکت نکردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0bba08e1-2f2b-4314-a278-6ecb9d240ba1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات