728 x 90

حمله ملخ ها به شهرهای جنوبی

حمله ملخ های به شهرهای جنوبی کشور
حمله ملخ های به شهرهای جنوبی کشور

روز یکشنبه ۴ اسفند ۹۸، ملخ ها به شهرهای جنوبی کشور از جمله شهر لامرد حمله کردند. هیچ ارگان مسئولی وجود ندارد که به مشکل مردم این منطقه کمک کند.

سه استان جنوبی کشور از جمله بوشهر، هرمزگان و فارس در روزهای اخیر درگیر حمله ملخ ها بودند.