728 x 90

حمله مردم به مأموران سرکوبگر و ماشین شهرداری در عظیمیه کرج + فیلم

عظیمیه کرج
عظیمیه کرج

به‌دنبال حمله مأموران شهرداری و ایجاد مزاحمت برای کسبه محروم و دستفروشان در عظیمیه کرج

مردم و جوانان این منطقه به خودروی مأموران شهرداری حمله کردند و آنها را وادار به فرار کردند.