728 x 90

حمله به ماهان ایر برای افزایش فشارهای حداکثری

آمریکا خواهان تحریم جهانی ماهان ایر شده است
آمریکا خواهان تحریم جهانی ماهان ایر شده است

مهدی مطهرنیا کارشناس رژیم، روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه درباره فشار آمریکا به رژیم آخوندی از طریق ماهان ایر گفت: آمریکا از یک‌سو در پی تحریم فلج‌کننده تهران است و از سوی دیگر از هواپیمایی ماهان و نقشش در تروریست و انتقال ویروس کرونا به‌عنوان یک آیتم مورد علاقه در جهت اعمال تحریم‌های بین‌المللی بیشتر علیه ایران سود می‌جوید.

وی با اشاره به اقدامات آمریکا برای جلب نظر کشورهای دیگر در تحریم هواپیمایی ماهان افزود: آمریکا می‌تواند زمینه همراهی کشورهای متحد با خود را در این زمینه دیر یا زود فراهم ساخته و اعمال فشار بیشتر بر ایران را وارد فاز جدیدتری کند.