728 x 90

حمله عنابستانی عضو مجلس ارتجاع به روحانی: اُف بر تو باد

عنابستانی عضو مجلس ارتجاع
عنابستانی عضو مجلس ارتجاع

در جریان جنگ گرگها علی اصغر عنابستانی عضو مجلس ارتجاع با درج عکسی از ماسک جدید روحانی به وی حمله کرد و نوشت: او آن‌قدر وقیح است که ملت خویش را به تمسخر گرفته است! کشور به‌حال خود رها شده و مردم در تأمین مایحتاج خویش درمانده‌اند و زیر خط فقر دست و پا می‌رنند و رئیس‌جمهور در بند حفظ خط ریش خویش است! اُف بر تو باد که ملتی را شرمنده کرده‌ای!

در همین رابطه علیرضا معزی معاون دفتر روحانی در پاسخ به توییت یک نماینده مجلس علیه روحانی در حساب توئیتری خود نوشت: «دهان‌دریدگی شاید چند صباحی شیوه‌ی سیاست‌ورزی باشد اما تا همیشه نشانه‌ی فرومایه‌گی است.» (همشهری ۲۳مهر۹۹)