728 x 90

حمله سفیر آمریکا به آلمان به‌خاطر اکراه این کشور از حضور در تنگه هرمز

انتقاد سفیر آمریکا در آلمان از اکراه این کشور برای حضور در تنگه هرمز
انتقاد سفیر آمریکا در آلمان از اکراه این کشور برای حضور در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری رویترز به‌دنبال تصمیم آلمان که در مأموریت حفاظتی تنگه هرمز شرکت نمی‌کند ریچارد گرینل سفیر آمریکا در آلمان را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت آلمان وظیفه‌یی دارد که بایستی برآورده می‌کرده است. وی افزود آمریکا به آلمان کمکهای زیادی کرده تا آن را بخشی از غرب نگهدارد.