728 x 90

حمله دژخیمان خامنه‌ای به‌زندانیان زندان ارومیه که قصد شورش داشتند

زندان مرکزی ارومیه
زندان مرکزی ارومیه

شبا نگاه ۱۱فروردین دژخیمان خامنه‌ای در زندان ارومیه به زندانیان حمله کردند. این حمله پس از آن صورت گرفت که شماری از زندانیان قصد داشتند دست به شورش بزنند ولی طرح آنها لو رفت.

 

پس از این هجوم وحشیانه، شکنجه‌گران زندان ارومیه ۸تن از زندانیان زیر اعدام از بندهای ۱۴و ۱۵را به‌طرز فجیعی از این دو بند خارج کردند و به حیاط اصلی زندان منتقل کردند.

در آنجا نیروهای ویژه، این زندانیان را تحویل گرفتند و ضمن بستن چشم و زدن دست‌بند و پابند به آنها، این ۸زندانی را به محل نامعلومی منتقل کردند.